Uporabna statistika nam pove kje in kako prihraniti

S pregledom statistike lahko ugotovimo potencialne pretirane porabnike in z regulacijo dodatno prihranimo.